รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
168/10 ถนนลูกเสือ1   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
เบอร์โทรศัพท์ 056-411203
Email : bankluaybox111@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :