ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดพอเพียงและศิลปะสร้างสรรค์
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นางกัสมาพร บัวภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย  ได้มอบหมายให้นางสาวสุจิรา เรียนทับ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนายสิรภพ สิงหนาท และนายบุญญฤทธิ์ เขียวสวัสดิ์ครูประจำฐานการเรียนรู้ห้องสมุดพอเพียงและนายปริญญา ง่วนทอง ครูประจำฐานการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์  ออกไปเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนเครือข่ายทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,14:47   อ่าน 8 ครั้ง