ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและธนาคารโรงเรียน โรงเรียนวัดท่าโบสถ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 นางกัสมาพร บัวภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย  ได้มอบหมายให้นางสาวสุจิรา เรียนทับ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนางสุกัญญา  บัวขำครูประจำฐานการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก) และนางเนาวรัตน์ ศรีธูปครูประจำฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน  ออกไปเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนเครือข่ายทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,14:51   อ่าน 6 ครั้ง