ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ฐานการเรียนรู้อาเซียนศึกษาและดนตรีวิถีไทย
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นางกัสมาพร บัวภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย  ได้มอบหมายให้นางสาวสุจิรา เรียนทับ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนางเพชรประกาย เตชะนันท์ครูประจำฐานการเรียนรู้อาเซียนศึกษา และนายกลอนสรรค์  บุญสรรค์ ครูประจำฐานการเรียนรู้ดนตรีวิถีไทย  ออกไปเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนเครือข่ายทางการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง อ.เมือง จ.ชัยนาท
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,14:54   อ่าน 18 ครั้ง