ภาพกิจกรรม
ศึกษาเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 นางกัสมาพร   บัวภิบาล  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ เพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งศูนย์เศณษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขั้นตอนการดำเนินงานและตัวชี้วัดของผลสำเร็จของการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:01   อ่าน 26 ครั้ง