ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะและส่งเสริมอาชีพ
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นางกัสมาพร บัวภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย  ได้มอบหมายให้นางสาวสุจิรา เรียนทับ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนางพรณภัทร ทัดเทียม ครูประจำฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ และนางอินทิรา  นิยมศิลป์ชัย ครูประจำฐานการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ  ออกไปเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนเครือข่ายทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดนมโฑฯ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:12   อ่าน 20 ครั้ง