ภาพกิจกรรม
อบรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30-15.30น.นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เข้าอบรมกับสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชัยนาท จัดโดย กองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยนาท  กลุ่มเป้าหมายคือ  สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยร่วมกับสภาเด็กเทศบาลเมืองชัยนาท  ครูผู้ควบคุม  ครูธราธาร ราชคำสุข  ณ ห้องประชุมบุญทัน เทศบาลเมืองชัยนาท
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:30   อ่าน 10 ครั้ง