ภาพกิจกรรม
ศึกษาเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นางกัสมาพร บัวภิบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย มอบหมายให้นายพัฒน์พงษ์ แสงสุพรรณ์ และนายเฉลิมพงษ์ พิลึก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย นำคณะครูเข้าศึกษาเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อเป็นแนวทางการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขั้นตอนการดำเนินงานและตัวชี้วัดของผลสำเร็จของการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,15:31   อ่าน 9 ครั้ง