ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบแฟ้มสะสมผลงานครูเข้าสู่ระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563นางกัสมาพร  บัวภิบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบแฟ้มสะสมผลงานครูเข้าสู่ระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,16:52   อ่าน 328 ครั้ง