ภาพกิจกรรม
การอบรม“Hour of Code ชั่วโมงโค้ดสนุก จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมเด็กไทยเขียนโปรแกรม”
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นางกัสมาพร  บัวภิบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เป็นประธานเปิดการอบรม“Hour of Code ชั่วโมงโค้ดสนุก จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมเด็กไทยเขียนโปรแกรม” ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โดยมี คณะวิทยากรจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้  ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2563,16:39   อ่าน 131 ครั้ง