ภาพกิจกรรม
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเจษฎา  สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาทและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยนาท ร่วมประชุมกับผู้บริหารและหัวหน้าสายชั้น เพื่อมอบนโยบายในการป้องกันโรคโควิด-19 แสดงความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยนาท มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ และรถดับเพลิงฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นที่ต่างในโรงเรียนจากนั้นนางกัสมาพร บัวภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำคณะครูดำเนินการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนโดยเร่งทำความสะอาดห้องเรียน/ห้องน้ำพื้นผิวสัมผัสร่วม เก้าอี้ หน้าต่างประตู ระบายอากาศ เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยให้กับนักเรียน ตามมาตรการของ ศบค. เข้มงวดการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือพร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการได้ทำความสะอาดโรงอาหาร ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจก่อนเปิดเรียนในวันที่ 4 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,18:48   อ่าน 90 ครั้ง