ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยได้เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนักเรียนป้องกันไวรัส Covid-19
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยได้เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนักเรียนป้องกันไวรัส Covid-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2/2564 โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดชัยนาท สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทและเทศบาลเมืองชัยนาท ในการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนอบจ.ชัยนาท โรงเรียนในสังกัด อปท.จังหวัดชัยนาท และเทศบาลเมืองชัยนาท ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2564,00:09   อ่าน 102 ครั้ง