ภาพกิจกรรม
ตรวจATKให้แก่คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากร
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทร่วมกับเทศบาลเมืองชัยนาท ให้การอนุเคราะห์ตรวจATKให้แก่คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 /2564 โดยผลการตรวจATKเป็นลบ 100 % ทุกท่านปลอดภัยไม่ติดเชื้อ Covid-19 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,15:16   อ่าน 58 ครั้ง