ภาพกิจกรรม
ตรวจความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On-site
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยนาทและคณะ มาตรวจความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On-site ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย

โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,15:24   อ่าน 36 ครั้ง