ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยคนใหม่
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ได้มีโอกาศต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ คือ สิบโท ดร.ศักดา แจ่มแจ้ง ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนเทศบาลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีท่าน ผอ.กัสมาพร บัวภิบาล อดีตผู้อำนวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ผอ.วัชระ ม่วงชู และคุณครูอีกหลายท่าน ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,22:43   อ่าน 237 ครั้ง