ภาพกิจกรรม
นิเทศโครงการอาหารกลางวัน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองชัยนาท หน่วยงานต้นสังกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่มานิเทศ ติดตาม ดูแล โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีสำหรับเด็ก
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:30   อ่าน 17 ครั้ง