ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 สิบโท ดร.ศักดา  แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยเป็นประธานในการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย โดยมีวิทยากรคือ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง  ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,16:38   อ่าน 19 ครั้ง