ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ณ ฟาร์มแกะทหารช่าง และบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,16:46   อ่าน 57 ครั้ง