ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 สิบโท ดร.ศักดา  แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจง ติดตามการดำเนินงาน วางแผนและกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของโรงเรียน ณ ห้องประชุมบุษราคัม
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,16:08   อ่าน 48 ครั้ง