ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ชั้นป.6 และ ม.3
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และกลุ่มปั้นลิง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษา) ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และกลุ่มปั้นลิง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 

โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,11:03   อ่าน 16 ครั้ง