ภาพกิจกรรม
นิเทศ ติดตาม ดูแล โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เทศบาลเมืองชัยนาท หน่วยงานต้นสังกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่มานิเทศ ติดตาม ดูแล โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีสำหรับเด็ก
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,12:17   อ่าน 16 ครั้ง