ภาพกิจกรรม
โครงการมหกรรมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่15 กันยายน 2565 สิบโท ดร.ศักดา  แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย เป็นประธานในการเปิดโครงการมหกรรมทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา2565 ณ ห้องประชุมไอยรา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ภายในงาน มีการจัดกิจกรรม นิทรรศการทางวิชาการ การออกร้านของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,12:31   อ่าน 38 ครั้ง