ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองชัยนาท มาให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยต้องขอขอบพระคุณ มา  ณ  ที่นี้ด้วยนะคะ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,15:13   อ่าน 21 ครั้ง