ภาพกิจกรรม
ประชุมการดำเนินงาน
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 สิบโท ดร.ศักดา  แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง ติดตามการดำเนินงาน วางแผนและกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของโรงเรียน ณ ห้องประชุมบุษราคัม
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,15:32   อ่าน 26 ครั้ง