ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 คณะครูและนักเรียนแกนนำฐานการเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ได้จัดกิจกรรมและมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะประเภทต่างๆที่ถูกต้องแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566,11:29   อ่าน 29 ครั้ง