ภาพกิจกรรม
กิจกรรมห้องสมุดพอเพียง
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดพอเพียงได้มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดพอเพียงเพื่อให้ความรู้ที่น่าสนใจแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ณ บริเวณหน้าเสาธงและห้องสมุดโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,21:11   อ่าน 17 ครั้ง