ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยท่านผู้อำนวยการสุธน สนธิสุวรรณ์
สามารถดาวน์โหลดเอกสารผลงานทางวิชาการโดยท่านผู้อำนวยการสุธน สนธิสุวรรณ์

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์

เรื่อง การประเมินโครงการคลินิกภาษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ได้จากเมนูดาวน์โหลดเอกสาร หรือ
คลิกดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,13:49   อ่าน 7704 ครั้ง