ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานรองผู้อำนวยการพัฒน์พงษ์ แสงสุพรรณ์
สามารถดาวน์โหลดเอกสารผลงานทางวิชาการโดยรองผู้อำนวยการพัฒน์พงษ์ แสงสุพรรณ์
 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพของผู้เรียนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
 
เรื่อง การประเมินโครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
 

ได้จากเมนูดาวน์โหลดเอกสาร หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,16:14   อ่าน 4435 ครั้ง